грипъл

Решения за подпорни и защитни конструкции
Поддържане на лозя, овощни градини ягодоплодни насаждения

 

Навлизането на все по-нови технологии в отглеждането на лозя, овощни градини и ягодоплодни насаждения, изисква постоянно подобрение на конструкциите. Продуктовата гама, предлагана от Агродрип, осигурява система, която се монтира бързо и е с изключителна издръжливост във времето.

 

Продуктова гама