Право на рекламация:

  1. Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия потребителя има право на рекламация при следните случаи:
  • Констатирани липси;
  • Дефекти;
  • Несъответствие на поръчаните продукти;
  • Несъответствие с размер

Рекламация се предявява до 5 работни дни след получаването на поръчката и потребителя има право да претендира за възстановяване на заплатената сума или замяна на стоката.

Условия за връщане на стока:

Потребителят има право да върне закупените продукти в срок от 7 работни дни от датата на получаване /отнася се за стоки закупени от разстояние/. За надлежно упражняване на правото си на отказ клиента следва да предостави на „Агродрип ООД“ получените артикули във вида в който ги е получил, неизползвани и неразопаковани заедно с прилежащите оригинални документи. При неспазване на тези условия клиента не може да се възползва от правото си на отказ от покупката и не може да претендира за връщане на платената сума.