Домати, отглеждани на открито и в оранжерии

домати2Доматите са една от най-известните култури в Света. С помощта на модерните технологии за напояване, тази култура може да се отглежда целогодишно. Най-големите производители на домати за 2008г. (милион тонове) са: Китай-33.8; САЩ -12.5; Турция-11.0; Индия-10,3; Италия-6. Производството на домати е чувствително на температурни влияния – оптималната температура е 23-27°C. Температури по-ниски от 15°C или по-високи от 35°C(през нощта температури около 21°C) са неблагоприятни за плодовете. Доматите растат най-добре при меки температури с изобилие от светлина. По-ниски нива на осветеност (по-малко от 15% от лятното слънчево греене) значително ще намали добива на плодове през есента или този в оранжериите през зимата. Доматите могат да бъдат класифицирани спрямо периода на узряване и прибиране на реколтата на детерминантни и индетерминантни: Реколтата от детерминантните домати може да бъде прибрана наведнъж, докато индетерминантните позволяват продължителността на плододаване да продължи през целия сезон.

 

Свалете pdf файл с пълната информация