Капковите маркучи на Eurodrip предлагат проектни решения в широк диапазон.
Правилният подбор на подходящия модел трябва да бъде технически и икономически оправдан.
Технически, при големи наклони и сложна топография на терена, подходящи са капковите маркучи с вградени регулатори на налягане – моделите PC² и Olympos.
За едногодишни култури и равен терен (зеленчуци, оранжерии със сеитбооборот и др.) подходящи модели са тънкостенните капкови маркучи – модели Eolos и Eolos Compact.

 

 

Капков маркуч Olympos

Капков маркуч с вграден регулатор на налягане, с характерна прецизност и равномерност на поливката при терени с вариации в топографията.

Дизайнът на капкообразувателя е тестван с компютърен модел, изследващ движението на водния флуид с прецизно насочване на потока за минимизиране на триенето, при различно входно налягане, като същевременно с това рискът от запушване е сведен до минимум.

Техническа спецификация. Поръчки

 

Капков маркуч PC²

Капков маркуч, подходящ за многогодишни култури – лозя и овошки, при наклонени и терасовидни терени.

Проектиран с двойно филтриране на входа на капкообразувателя и широк диапазон на работно налягане.  Капкообразувателят е снабден със самопромивен механизъм, сработващ при всеки старт на поливката, осигуряващ надеждност и дълготрайност. Този модел осигурява изключителна равномерност на поливката при сложен топографски терен.

Техническа спецификация. Поръчки

 

Капкови маркучи Eolos и Eolos Compact

Тънкостенни капкови маркучи с широка гама на възможни разстояния между отворите 15-100см и възможен дебит 0.6-3.6l/h.

Капкообразувателят е с най-голямо сечение на входния филтър, а вътрешният лабиринт е с възможно най-голям размер. Тези основи на дизайна грантират дълготрайност спрямо запушване.

Моделът Compact е с подобрени характеристики на конструкцията и уникално насочване на водния поток, което води до намаляване на загубите от триене (редуцира степенния показател и коефициента на триене kd)

Техническа спецификация. Поръчки