Капковите маркучи NaanDanJain са с революционен дизайн на капкообразувателя – тип „Каскаден лабиринт“. Постъпвайки в него водата преминава в двоен режим на потока – бърз и бавен, като иновативния дизайн способства за комбинирането между бързия централен и страничната турболенция от бавния. По този начин се осигурява непрекъснато почистване и промиване, което предотвратява запушването и значитено подобравя дълготрайността.
Специалният дизайн на маркучите свежда до минимум оплитането на корени и всмукване на пясък.
Продуктовата гама е подходяща както за сложни топографски терени и дълги редове за многогодишни култури, така и при зеленчукови насаждения,  маслодайни, зърнени култури и др.

 

Капков маркуч Jain Turbo Tape

Моделът предлага голяма гъвкавост при избор на разстояния между капкообразувателите и дебити, подходящ за всички зеленчукови и едногодишни култури. Лентов маркуч, произведен по метод „безшевна непрекъсната линия“, с вградени капкообразуватели. Хидродинамичният дизайн на капкообразувателите и лабиринтът оформящ турболентно движение на водния поток, спомагат за намаляването на риска от запушване, удължават живота и дълготрайността на капковия маркуч. Двойният входен филтърен отсег в капкообразувателя насочва водния поток от две противоположни страни, мигновено и без препятствия. Капкообразувателите са с вградено самопочистване и гъвкава долна стена, която се разширява и свива, като практически елеминира всеки елемент, който възпрепятства водния поток. Цепката, видима  на външната стена на маркуча, е лазерно рязана и затваря, когато налягането се снижи. Техническа спецификация. Поръчки

 

Капков маркуч Naan PC

Капков маркуч с вграден регулатор на налягане. Подходящ за овошни, маслодайни и лозови насаждения. Прецизност и равномерност на поливката при терени с вариации в топографията. Двоен вход и изход на всеки капкообразувател. Ново поколение силиконова диафрагма, осигуряваща преминаване при фиксирано налягане при разлики в качеството на водата, включително и в процеса на торене. Индивидуален двоен филтър и механизъм за промиване, осигуряващи превенция срещу запушване и спомагащи самопочистването. Техническа спецификация. Поръчки

 

 

Капков маркуч Amnon Drip

Капков маркуч с вграден регулатор на налягане. Подходящ за всички видове насаждения, особено при сложни терени и дълги редове. Плосък капкообразувател с касакаден лабиринт, осигуряващ силен турболентен поток за самопочистване, висококачествена диафрагма, контролираща изтичането и постигането на изключителна равномерност на поливката. Обработена структура на капкообразувателя, предпазваща от всмукване на пясък и оплитане на корени. Техническа спецификация. Поръчки