гроздеФакти от историята и отглеждането на лозя

Свидетелство за отглеждането на лозя са открити при археологически разкопки датирани от 5,000- 6,000 г. пр. Хр. едновременно в Грузия и Иран. В днешни дни, винените лозя се отглеждат и в двете полукълба между 30-ти и 50-ти паралел на север и на юг от екватора, от Онтаго в Нова Зеландия до Флен в Швеция.

Производството на вино е свързано с много фактори, включително сорт, надморска височина, топографски характеристики на терена, посока на наклона, тип почва, климатични условия и местни сезонни условия. Тези фактори заедно образуват това, което е известно като „тероар“ или буквално преведено „усещане за място“.

 

Свалете pdf файл с пълната информация