Царевица за зърно и производство на био гориво

царевицаЦаревичното зърно за първи път е било отглеждано от индианците в Централна Америка в праисторически времена. Днес царевицата е най-широко отглежданата култура в света, следвана от ориза и житото. Съединените щати произвеждат около 50% от световния добив на царевица; други големи производители са Индия, Бразилия, Мексико, Франция и Аржентина. Царевицата може да бъде консумирана като храна или използвана за производство на брашно, нишесте, олио, биогориво, фураж за животни и др. Тя е едногодишна лятна култура. Обикновено се засажда в края на зимата, отглежда през лятото, въпреки че в някои региони се отглежда през цялата година. Културата изисква топъл климат и постоянно, надеждно напояване. Периода на растеж е 75-80 дни, когато се отглежда за зърно и 110-115 дни, когато се отглежда за силаж. Средните добиви зависят от много параметри, също и от вида на хибрида, района, в който се отглежда и от времето на засаждането. Добивите варират между 15 и 25 тона от хектар за кочан (10 до 12 тона за хектар за зърно). Когато се отглежда за фураж, добивите могат да достигнат 20 до 30 тона за хектар суха продукция.

Един от най-съществените моменти в нейното отглеждане е именно подаването на вода. Подходящото напояване предотвратя т. нар. воден стрес при растенията и гарантира завишено качество и количество на добивите. Дълбочината на напояване съответства на дълбочината на активната коренова система – 40-70 см.

Ползите от капково напояване на царевицата са безспорни, подари дългия жизнен цикъл на царевицата. Подаването на малки количества вода през къси интервали от време са от решаващо значение за поддържане на почвената влага в оптимални за растението граници през целия етап от развитието. През последните години особена популярност сред зърнопроизводителите добиха системите за повърхностно напояване. Те гарантират висока ефективност и бърза възвръщаемост на първоначалната инвестиция.

Методът „фертигация“ на царевицата е перфектният начин за торене, тъй като растението се развива бързо на височина и доставянето на хранителни вещества чрез машини за торене е трудно и неефективно.

Ние от Агродрип Ви предлагаме разработване и реализация на проекти за напояване на царевица. За повече информация и въпроси, моля, свържете се с нашите офиси.

 

Свалете pdf файл с пълната информация