Ние предлагаме услуга по изготвяне на проект и монтаж
на всички видове пистолети за дъждуване, която не е
включена в цената на продуктите. За повече информация,
моля, свържете се с нашите офиси.