При монтаж на система за капково напояване, от изключително значение е отчитането на релефа, вида на растенията и дебита на водата. За успешното свързване на всички маркучи и тръби, както и да се направят връзки между отделните компоненти на системата, са необходими фитинги с най-високо качество.

Всички фитинги, предлагани от Агродрип, са с гръцки произход и са изработени от полиетилен, Те притежават всички технически характеристики за безпроблемно напояване на специфичните култури. Поради естеството на функциониране, са устойчиви на UV лъчи, на химически препарати, механични увреждания и фактори от околната среда, което гарантира продължителност на действие. Много важно качество е възможността на много от фитингите да бъдат промивани и почиствани.

 коляноадаптор муфа  стартер тапа  тройник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разгледайте продуктовата гама фитинги