Агродрип-Приложения-картофи-капково-напояване

ВАЖНИ ФАКТИ ЗА КАРТОФИТЕ:

  • Широко използвана храна в много държави. Попада в дванайсете основни групи храни и е 6-ти най-произвеждан продукт в света.
  • Производството на картофи е разделено в 3 основни категории: вътрешно потребление, индустрия и семепроизводство
  • Съвременния пазар изисква високо качество и широк спектър от форма, размер и плътност на картофите
  • Водещи производители са: Източна Европа, Китай, САЩ и Индия
  • Картофите са едногодишно растение с плитка коренова система около 30-40 см. Културата се отглежда успешно в плодородни и добре дренирани почви. Най-високи добиви са постигнати в средно тежки почви.
  • Картофите са чувствителни на влага, температура на почвата, а листата са чувствителни на студ.
  • Картофът се повлиява добре от торене и плодородна почва. В почви с недостиг на фосфор и калий, се изисква добро наторяване преди сеитба и осигуряване на азот през целия вегетационен период.
  • Картофите могат да се отглеждат два сезона в зависимост от климатичните условия.

Свалете pdf файл с пълната информация