Гат Омега – 250 мл.

Инсектицид срещу голям брой пълзящи и летящи насекоми като: мухи, мравки, хлебарки, кокошинки и мрачен бръмбар, складови вредители по житни и хранителни продукти, тютюн, житна и оризова гъгрица, зърнов бръмбар, тютюнев бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен брашнян бръмбар, тютюнев молец, молец по сушените плодове.

Изключително ефективен с дълго остатъчно действие.

Начин на приложение:

Напръскват се засегнатите зони, като се обръща внимание на пукнатините, прицепите, труднодостъпните места  и навесите. Може да се прилага върху силно-, слабо- и непорьозни повърхности.

Срещу летящи насекоми се третират местата, където инсектите почиват – стени, тавани, прозорци.

Срещу пълзящи – местата, които обитават – первази, санитарни възли, водопроводни инсталации, зад шкафове и др.

Срещу кокошинки и мрачен бръмбар – основно след почистване и преди ново зареждане. Пръска се всички повърхност, клетки, гнезда, стойки.

Забележка: Да не се прилага директно върху птици или яйцата!