Грогрийн гел 18:11:59 – 5 кг

54.00 лв.

Състави с по-високо съдържание на калий, подходящ по време на развитието на плодовете и зреенето.

Гел тор, изцяло разтворим във вода. Прилага се чрез фертигация – системи за напояване или листно – чрез пръскачки. Значителното съдържание на макронутриенти и микроелементи, осигурява всичко необходимо на културите през цялата им вегетация.

Предназначени са специално за корени и листа, което води до значително увеличаване добивите и повишаване качеството на продуктите. Свободни от натрий, хлор и тежки метали.

Наторяването, както и неговата продължителност, зависят от вида растение, климат и техники.

Норми на торене: 2-3кг/дка в капково и 200-250мл/дка за листно приложение

За листно приложение се препоръчва 1 до 2 кг на 150-200л вода за 10 дка

Състав:

Азот                          16%

Фосфор (P2O5)        69%

Калий (К2О)              16%

Бор (В)                       0,016%

Мед (Сu)                    0,04%

Желязо EDTA (Fe)    0,080%

Магнезий (Mn)          0.040%

Молибден (Мо)         0.0025%

Цинк (Zn)                   0.006%

Категория: