Клиофар 600 СЛ. – 25мл

9.50 лв.

Клиофар 600 СЛ – Селективен, вегетационен, листен, системен хербицид за борба срещу едногодишни широколистни плевели, както и срещу паламида.

Категория: