Контролен клапан с регулатор на налягане 2“

412.04 лв.

Контролният клапан с регулатора за налягане поддържа минимум налягане пред клапан ( следствие на трипътния пластмасов механизъм за поддържане на налягането) и максимум налягане след клапан (следствие на трипътния пластмасов механизъм за намаляване на налягането), неависимо от промяната в дебита. Конфигурацията от трипътния клапан, заедно с патентованата диафрагма на Raphael, позволяват плавен и прецизен контрол на налягането.

Предназначението му е за определяне на две зони на налягане или предпазване на инжекционна помпа и поддръжка на налягане след клапан.

Мин. дебит             3м3/ч

Макс. дебит           25м3/ч