Call for Price

Пластмасов разпръсквач, специално проектиран за напояване на поливните вади на полето

Водна струя – до 14м

Интегрирана перка за усилване на струята за максимален обхват на разпръскване

Високо устойчиви пластмасови материали осигуряват устойчивост на корозия, химикали и UV радиация

WP- спусък предотвратява напояването на пътища и съседни обработваеми площи

Brand