Смерч – 5 л.

212.00 лв.

Почвен и листен селективен системен хербицид, предназначен за борба срещу едногодишни и многогодишни житни плевели. Препаратът е с пълен контрол на широк спектър плевели. Продължителното последействие защитава културните растения почти до края на вегетацията им. Почвените свойства не влияят съществено върху хербицидното действие, а падналия дъжд засилва действието му.

Карантинен срок 45 дни