Тор „LAT Комплекс 12-12-17“ – 50кг

Комплекс 12-12-17 +2MgO+12SO3+B+Zn

Съдържа калий в хлоридна и сулфатна форма. PK формулацията на тази тор е обогатена с микроелемнтите бор и цинк.

Начин на употреба:

  • като S/Cl формула, е особено подходящ за приложение при картофи, лозя и зеленчуци

Размер на гранулата: 3,0-3,8 mm

Специфично тегло: 1080 kg/m³