Тор „LAT Комплекс 15-15-15“ – 50 кг.

Комплекс 15-15-15 + 7SO3 + Zn

Тор с балансирано съотношение на хранителни елементи, който осигурява най-ефективното почвено торене.

Начин на употреба:

Има приложение при всички земеделски култури и типове почви, както и при пасища.Не се прилага при чувствителни на хлор култури като овошки и зеленчуци.

Размер на гранулата: 3,1-3,9 mm

Специфично тегло: 1100 kg/m³