Уред за измерване на почвена влага

36.00 лв.

Комбиниран уред за измерване на почвена влага, pH и светлина.

За определяне на почвената влага:

  • превключете на режим ВЛАЖНОСТ (MOIST)
  • Вкарайте двата детектора в почвата на дълбочина най-много 3/4 от дължината им. Уредът може да бъде използван и в саксии с дължина от 35 см. Съпоставете показанията от средната скала на уреда с данни за оптималното ниво на влажността на специфичната култура.

За измерване на светлината

  • превключете на режим СВЕТЛИНА (LIGHT)
  • Задръжте уреда като фотоелектричния сензор сочи източника на светлина за растенията. Съпоставете показанията от горната скала – двете числа в таблицата определят минимума и максимума интензитет на осветеност, който е необходим на растението.

За определяне на киселинността на почвата

  • превключете на режим PH
  • вкарайте двата детектора във влажна почва. Отчетете показанията на долната скала след 1 минута. Почвата е алкална ако показанието е 8, а при показания на 3.5 – почвата е киселинна. Оптималната pH стойност за повечето култури е в границите на pH7 до pH 6.5. Ако киселинността е твърде висока, добавете малко естествена почва. Ако почвата е твърде алкална, добавете малко торф.

Препоръки при употреба: Почистете детекторите след употреба. Не оставяйте уреда в почвата за по-дълго от необходимото. Не поставяйте във вода. Не са необходими батерии.